Antalya Online Pizza ve Yemek Sipariş Sitesi
Pizza TAT Telefonları - Online Yemek ve Pizza Sipariş Sitesi
PizzaTAT.com - Antalya`nın Online Yemek ve Pizza Sipariş Sitesidir.

PizzaTAT Kullanım Politikaları

Üye, Pizzatat`ın sunduğu hizmet'i, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Almakta olduğu Hizmet'i 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca üye, başkalarının hizmeti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
Üye ; Pizzatat servislerinden yararlandığı sırada, üyelik formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
Pizzatat tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Pizzatat`a ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
Pizzatat servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Pizzatat ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Pizzatat`ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
Pizzatat ortamında site geneline zarar verecek veya Pizzatat`ı başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
Pizzatat üyesi kendisinin belirleyeceği bir "Üye Adı" ve "Şifre"ye sahip olur. "Üye Adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini
değiştirebilir. Bu yüzden şifrenin seçimi ve korunmasının tamamiyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, Pizzatat`ın şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını,

Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
Pizzatat adı altında yaptıkları yorumların, beyan ettikleri fikirlerin başka sitelerde yayınlanmasından doğan hukuki uyuşmazlıklarda Pizzatat`ın hiçbir sorumluluğunun olmadığını,
Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
Pizzatat servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Pizzatat`dan tazminat talep etmemeyi,
Pizzatat`ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
Üye, üye adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,
Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,
Kabul ve taahhüt etmiştir.